Učební obory

Zámečník Karosář
 • obory podpořené stipendiem Královehradeckého kraje
 • nejlevnější cesta ke vzdělání - bez školného a bez poplatků
 • výuka bez odpoledního vyučování
 • denní docházka či dojíždění z domu
 • přehled rodičů o každodenních aktivitách svých dětí

Informace pro 1. ročníky ➡Dokument⬅

Kód a název oboru vzdělání:

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Název školního vzdělávacího programu:

Mechanik strojů a zařízení 

Stupeň poskytovaného vzdělání:

střední vzdělání s maturitou

Délka a forma studia:

4 roky, denní studium

 

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru 2344L/01 Mechanik strojů a zařízení je středoškolsky vzdělaný odborník se všeobecným i odborným vzděláním. Uplatní se jako servisní technik, strojní zámečník, montér a mechanik strojů a zařízení, programátor a obsluha CNC strojů, ale i v technicko-hospodářských funkcích ve strojírenských podnicích. Dále může pracovat u firem dodávajících technologie a zajišťujících servis výrobním podnikům. Po vykonání maturitní zkoušky se může ucházet o studium na vysoké škole.

Odborné kompetence absolventa

Absolvent je veden po celou dobu studia v teoretickém a v praktickém vyučování, ale i při dalších aktivitách k tomu, aby:

 • zhotovoval podle technické dokumentace strojírenské výrobky
 • volil vhodné materiály, nářadí, nástroje a měřidla
 • sestavoval, oživoval a seřizoval strojírenské výrobky
 • volil podle dokumentace vhodné postupy montáže, nářadí a pomůcky
 • prováděl kontrolu, opravy, servis a údržbu strojírenských výrobků, součástí a funkčních celků strojírenských zařízení
 • obsluhoval, seřizoval a programoval CNC obráběcí stroje
 • využíval CAD a CAM software pro tvorbu výkresové dokumentace a programů pro CNC stroje
 • dbal na bezpečnost práce a používal vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky při všech činnostech

 

Další vzdělávací aktivity podporující záměr oboru

 • současné získání výučního listu v oboru Strojní zámečník

Ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání

 Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.   

Sociální partneři

Podílejí se na odborné praxi studentů a zaměstnávají  absolventy oboru

NKT CABLES s.r.o., ARGO –HYTOS s.r.o, Nástrojárna NAF a.s.

DEVRO s.r.o., BRANO a.s., JINOVA s.r.o.

KASPER KOVO s.r.o.

 

 

Učební plán

Pořadí

Vzdělávání

Předmět

I.

II.

III.

IV.

Celkem

1.

Jazykové a estetické

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

2.

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

3.

Německý jazyk

2

2

4

4.

Společenskovědní

Občanská nauka

1

1

1

3

5.

Dějepis

2

2

6.

Přírodovědné

Základy ekologie a chemie

1

1

2

7.

Fyzika

2

2

 

4

8.

Matematické

Matematika

3

2

2

4

11

9.

Pro zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

10.

 

 

 

 

 

 

11

I+K technologie

Informační technologie

1

1

1

1

4

12.

Ekonomické

Ekonomika

1

2

3

13.

Výrobky

Technická dokumentace

2

1

1

1

5

14.

Strojírenská technologie

2

1

1

1

5

15.

Strojnictví

2

2

1, 5

 

5, 5

16.

Technická mechanika

2

2

4

17.

Elektrotechnika

2

2

18.

Technologie

2

2

2

-

6

 

Technologie automatizačních systémů

 

 

 

3

3

20.

Montáž, servis a opravy výrobků

Odborný výcvik

6

12

12

7

37

Teoretická výuka týdně

26

22

21, 5

24

93, 5

 

Odborný výcvik týdně

6

12

12

7

37

 

C e l k e m t ý d n ě

32

34

33, 5

31

130, 5

 

 

 

Partneři

ŠKODA AUTO Skiareál Bubákov Skiareál Špindlerův Mlýn TopKarMoto

Kontakt

Střední škola strojírenská a elektrotechnická
se sídlem v Nové Pace

Krkonošská 265, 543 11 Vrchlabí
Tel., fax 499 421 195
E-mail: sssenp@sssenp.cz