Učební obory

Zámečník Karosář
 • obory podpořené stipendiem Královehradeckého kraje
 • nejlevnější cesta ke vzdělání - bez školného a bez poplatků
 • výuka bez odpoledního vyučování
 • denní docházka či dojíždění z domu
 • přehled rodičů o každodenních aktivitách svých dětí

Informace pro první ročníky Dokument

Kód a název oboru vzdělání:

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Název školního vzdělávacího programu:

Mechanik strojů a zařízení se zaměřením na provoz lanovek a vleků

Stupeň poskytovaného vzdělání:

střední vzdělání s maturitou

Délka a forma studia:

4 roky, denní studium

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru 2344L/01 Mechanik strojů a zařízení se zaměřením na provoz lanovek a vleků je středoškolsky vzdělaný odborník se všeobecným i odborným vzděláním. Uplatní se jako servisní technik, strojní zámečník, montér a mechanik strojů a zařízení, ale i v technicko-hospodářských funkcích ve strojírenských podnicích. V lyžařských areálech může pracovat na pozici vedoucí provozu, strojník lanové dráhy, obsluha systémů technického zasněžování nebo jako řidič sněžných pásových vozidel. Dále může pracovat u podniků dodávajících technologie a zajišťujících servis provozovatelům lyžařských areálů a lanových drah. Po vykonání maturitní zkoušky se může ucházet o studium na vysoké škole.

Odborné kompetence absolventa

Absolvent je veden po celou dobu studia v teoretickém a v praktickém vyučování, ale i při dalších aktivitách k tomu, aby:

 • zhotovoval podle technické dokumentace strojírenské výrobky
 • volil vhodné materiály, nářadí, nástroje a měřidla
 • sestavoval, oživoval a seřizoval strojírenské výrobky
 • volil podle dokumentace vhodné postupy montáže, nářadí a pomůcky
 • prováděl kontrolu, opravy, servis a údržbu strojírenských výrobků, součástí a funkčních celků lanových drah a vleků
 • obsluhoval systémy technického zasněžování a sněžná pásová vozidla a prováděl jejich seřízení, servis a údržbu
 • dbal na bezpečnost práce a používal vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky při všech činnostech, včetně práce ve výškách
 • poskytoval první pomoc a transportoval zraněného v podmínkách zimního provozu lyžařského areálu

 

Další vzdělávací aktivity podporující záměr oboru

 • kurz řízení motorových vozidel
 • kurz řízení sněžného skútru
 • kurz řízení sněžného pásového vozidla pro úpravu lyžařských tratí
 • kurz první pomoci v podmínkách provozu lyžařského areálu
 • kurz bezpečnosti práce ve výškách

Ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání

 Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.   

Sociální partneři

Předpokladem pro dobře fungující vzdělávání v tomto oboru je vytvoření funkčních vazeb s okolním sociálním a pracovním prostředím, tedy se sociálními partnery. Škola navázala kontakt a rozvíjí spolupráci s uvedenými sociálními partnery:

Provozovatelé lanových drah a lyžařských areálů: Skiareál Špindlerův Mlýn, Skiareál Herlíkovice- Bubákov…

                 Regionální strojírenské firmy: ARGO-HYTOS, nástrojárna NAF…

                 Dodavatelé technologií: Topkarmoto, Technoalpin…

                 Profesní asociace a sdružení: Asociace lanové dopravy, Horská služba ČR…

Učební plán

Pořadí

Vzdělávání

Předmět

I.

II.

III.

IV.

Celkem

1.

Jazykové a estetické

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

2.

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

3.

Německý jazyk

2

2

4

4.

Společenskovědní

Občanská nauka

1

1

1

3

5.

Dějepis

2

2

6.

Přírodovědné

Základy ekologie a chemie

1

1

2

7.

Fyzika

2

2

 

4

8.

Matematické

Matematika

3

2

2

3

10

9.

Pro zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

10.

Zdravověda

1

1

11

I+K technologie

Informační technologie

1

1

1

1

4

12.

Ekonomické

Ekonomika

1

2

3

13.

Výrobky

Technická dokumentace

2

1

1

4

14.

Strojírenská technologie

2

1

1

1

5

15.

Strojnictví

2

2

1, 5

 

5, 5

16.

Technická mechanika

2

2

4

17.

Elektrotechnika

2

2

18.

Technologie

2

2

2

3

9

19.

Legislativa dopravních zařízení

1

1

20.

Montáž, servis a opravy výrobků

Odborný výcvik

6

12

12

7

37

Teoretická výuka týdně

26

22

21, 5

24

93, 5

 

Odborný výcvik týdně

6

12

12

7

37

 

C e l k e m t ý d n ě

32

34

33, 5

31

130, 5

 

 

 

Partneři

ŠKODA AUTO Skiareál Bubákov Skiareál Špindlerův Mlýn TopKarMoto

Kontakt

Střední škola strojírenská a elektrotechnická
se sídlem v Nové Pace

Krkonošská 265, 543 11 Vrchlabí
Tel., fax 499 421 195
E-mail: sssenp@sssenp.cz