Učební obory

Zámečník Karosář
  • obory podpořené stipendiem Královehradeckého kraje
  • nejlevnější cesta ke vzdělání - bez školného a bez poplatků
  • výuka bez odpoledního vyučování
  • denní docházka či dojíždění z domu
  • přehled rodičů o každodenních aktivitách svých dětí

Informace pro první ročníky Dokument

Kód a název oboru vzdělání:

65-51-H/01 Kuchař - číšník

Název školního vzdělávacího programu:

Kuchař

Stupeň poskytovaného vzdělání:

střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:

3 roky, denní studium

 

Uplatnění absolventa

            Absolvent oboru vzdělání 6551H/01 Kuchař – číšník se zaměřením kuchař ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů české i některých zahraničních kuchyní. Zhotovuje pokrmy teplé i studené kuchyně a připravuje jednoduché moučníky. Uplatní se  zejména     v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i menších provozech. Práci nachází v oblasti závodního a školního stravování, v hotelích, restauracích a penzionech nebo v zařízeních rychlého občerstvení. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na samostatnou podnikatelskou činnost v pohostinství. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do nástavbových oborů pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a tím může získat střední vzdělání s maturitou.

 

Obor je vhodný pro dívky i chlapce. Studium v teoretické i praktické části je bezplatné.   Odborný výcvik se koná v restauracích a hotelích v blízkosti bydliště. Žáci dostávají každý měsíc  kapesné, jehož výše se odvíjí od množství vykonané produktivní práce.

 

Odborné kompetence

Absolvent je veden celou dobu studia v teoretickém a praktickém vyučování, ale i    při dalších aktivitách k tomu, aby:

 

–  měl přehled o výživě, znal zásady racionální výživy, druhy diet, alternativní způsoby

    stravování

–  rozlišil vlastnosti a technologickou využitelnost základních druhů potravin a nápojů

  –  prakticky využíval poznatků o různých druzích surovin, používaných strojích a zařízeních,

      technologických postupech při zhotovování pokrmů

  –  orientoval se v technologických postupech přípravy pokrmů

  –  orientoval se v recepturách teplých, studených a dietních pokrmů a používal vhodné

      technologické postupy

–  uplatňoval požadavky na hygienu v gastronomii

  –  připravoval své pracoviště ve výrobním středisku

  –  posuzoval vlastnosti jednotlivých druhů potravin a nápojů

  –  zvolil vhodný technologický postup při zhotovování pokrmů

  –  určoval spotřebu základních surovin a konveniencí, normoval pokrmy a nápoje a

      kalkuloval jejich ceny

  –  sestavoval jídelní a nápojový lístek podle gastronomických pravidel a pravidel racionální

     výživy

 

Další vzdělávací aktivity podporující záměr oboru

 

  • kurz vyřezávání ovoce a zeleniny
  • barmanský kurz
  • someliérský kurz
  • baristický kurz

 

Ukončení vzdělání, potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání je výuční list.

 

Partneři

ŠKODA AUTO Skiareál Bubákov Skiareál Špindlerův Mlýn TopKarMoto

Kontakt

Střední škola strojírenská a elektrotechnická
se sídlem v Nové Pace

Krkonošská 265, 543 11 Vrchlabí
Tel., fax 499 421 195
E-mail: sssenp@sssenp.cz