Učební obory

Zámečník Karosář
 • obory podpořené stipendiem Královehradeckého kraje
 • nejlevnější cesta ke vzdělání - bez školného a bez poplatků
 • výuka bez odpoledního vyučování
 • denní docházka či dojíždění z domu
 • přehled rodičů o každodenních aktivitách svých dětí

Informace pro první ročníky Dokument

Kód a název oboru vzdělání:

23-55-H/02 Karosář

Název školního vzdělávacího programu:

Autoklempíř

Stupeň poskytovaného vzdělání:

střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:

3 roky, denní studium

Uplatnění absolventa

            Absolvent oboru 2355H/02 Karosář, ŠVP Autoklempíř na SOŠ a SOU Vrchlabí, má všeobecné i odborné vzdělání.  Je schopen vykonávat veškeré základní operace při ručním tváření a spojování plechů. Může pracovat na základních druzích klempířských strojů. Nalezne uplatnění v povolání karosář především při opravách karosérií a skříní vozidel a jejich mechanizmů, montáži jejich příslušenství a vybavení, seřizování poloh jejich pohyblivých částí, zasklívání oken, drobných opravách lakování karosérií a nátěrů spodků vozidel. Uplatní se také při výrobě karosérií, skříní vozidel a při jejich ošetřování. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Odborné kompetence absolventa

            Absolvent je veden po celou dobu studia  v teoretickém a v praktickém vyučování k tomu, aby:

 • získal potřebné informace z technické dokumentace
 • ručně zpracovával jemné plechy a profily, volil a používal určené nástroje, nářadí, měřidla aj. pracovní pomůcky
 • seřizoval a obsluhoval základní druhy klempířských strojů
 • rozhodoval o způsobu oprav karoserií a skříní, volil technologické postupy zpracování dílů a jejich spojování
 • opravoval karoserie a skříně vozidel
 • montoval a opravoval uzavírací mechanizmy pohyblivých částí, seřizoval jejich polohu
 • zasklíval okna, montoval doplňkovou výbavu
 • odborně se připravil k řízení motorových vozidel skupiny B

 

Další vzdělávací aktivity

 • kurz řízení motorových vozidel
 • kurz svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2

 

Ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je

vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Sociální partneři

            Předpokladem pro dobře fungující vzdělávání v tomto oboru je vytvoření funkčních vazeb s okolním sociálním a pracovním prostředím, tedy se sociálními partnery. Škola navázala kontakt a rozvíjí spolupráci s uvedenými sociálními partnery:

            Havex auto s.r.o. Vrchlabí

            AutoRing Servis s.r.o.Vrchlabí

            NISSAN AUTO JUNEK  Studenec

            Lakovna Vencl a spol., s.r.o. Vrchlabí a další….

           

Partneři

ŠKODA AUTO Skiareál Bubákov Skiareál Špindlerův Mlýn TopKarMoto

Kontakt

Střední škola strojírenská a elektrotechnická
se sídlem v Nové Pace

Krkonošská 265, 543 11 Vrchlabí
Tel., fax 499 421 195
E-mail: sssenp@sssenp.cz