Učební obory

Zámečník Karosář
 • obory podpořené stipendiem Královehradeckého kraje
 • nejlevnější cesta ke vzdělání - bez školného a bez poplatků
 • výuka bez odpoledního vyučování
 • denní docházka či dojíždění z domu
 • přehled rodičů o každodenních aktivitách svých dětí

Informace pro první ročníky Dokument

Kód a název oboru vzdělání:

65-51-H/01 Kuchař - číšník

Název školního vzdělávacího programu:

Číšník - servírka

Stupeň poskytovaného vzdělání:

střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:

3 roky, denní studium

 

Uplatnění absolventa

            Absolvent oboru vzdělání 6551H/01 Kuchař – číšník se zaměřením číšník ovládá všechny druhy a techniky obsluhy včetně obsluhy složité a uplatní se zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i menších provozech. Práci nachází v oblasti závodního stravování, v hotelích, restauracích a penzionech. Po získání nezbytné praxe       v oboru je připraven i na samostatnou podnikatelskou činnost v pohostinství. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do nástavbových oborů pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a tím může získat střední vzdělání s maturitou.

 

Obor je vhodný pro dívky i chlapce. Studium v teoretické i praktické části je bezplatné.   Odborný výcvik se koná v restauracích a hotelích v blízkosti bydliště. Žáci dostávají každý měsíc  kapesné, jehož výše se odvíjí od množství vykonané produktivní práce.

 

Odborné kompetence absolventa

Absolvent je veden celou dobu studia v teoretickém a v praktickém vyučování ale i  při dalších aktivitách, k tomu, aby:

 

–    měl přehled o výživě, znal zásady racionální výživy, druhy diet, alternativní způsoby

      stravování

–    rozlišil vlastnosti a technologickou využitelnost základních druhů potravin a nápojů

 • sestavil menu, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel a jiných    

      faktorů

  –    znal a respektoval způsoby skladování potravin a nápojů

  –    dokázal používat technická a technologická zařízení v gastronomii

  –    ovládal druhy a techniky obsluhy včetně složité obsluhy

  –    volil vhodné formy obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti 

 • dokázal společensky vystupovat a profesionálně jednat ve styku s hosty, pracovními

        partnery i spolupracovníky

 • orientoval se v ekonomicko právním zabezpečení provozu společného stravování
 • dokázal vést veškerou nezbytnou agendu spojenou s jednotlivými činnostmi provozu  

      společného stravování

 • vyhotovil podnikové a obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další vzdělávací aktivity podporující záměr oboru

 

 • barmanský kurz
 • someliérský kurz
 • baristický kurz
 • kurz vyřezávání ovoce a zeleniny

 

Ukončení vzdělání, potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání je výuční list.

 

 

 

Partneři

ŠKODA AUTO Skiareál Bubákov Skiareál Špindlerův Mlýn TopKarMoto

Kontakt

Střední škola strojírenská a elektrotechnická
se sídlem v Nové Pace

Krkonošská 265, 543 11 Vrchlabí
Tel., fax 499 421 195
E-mail: sssenp@sssenp.cz