Učební obory

Zámečník Karosář
 • obory podpořené stipendiem Královehradeckého kraje
 • nejlevnější cesta ke vzdělání - bez školného a bez poplatků
 • výuka bez odpoledního vyučování
 • denní docházka či dojíždění z domu
 • přehled rodičů o každodenních aktivitách svých dětí

Informace pro první ročníky Dokument

Kód a název oboru vzdělání:

66-51-H/01 Prodavač

Název školního vzdělávacího programu:

Prodavač

Stupeň poskytovaného vzdělání:

střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:

3 roky, denní studium

 

Uplatnění absolventa

            Absolvent oboru vzdělání 6551H/01 Prodavač (ŠVP - asistent prodeje) ovládá celkový prodej sortimentu smíšeného zboží. Zvládá všechny techniky prodeje, naučí se základy aranžování a dárkového balení. Uplatní se při výkonu povolání prodavač nebo pokladní v obchodě zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i menších prodejnách a obchodech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na samostatnou podnikatelskou činnost v prodeji a obchodu. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do nástavbových oborů pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a tím může získat střední vzdělání s maturitou.

 

Obor je vhodný pro dívky i chlapce. Studium v teoretické i praktické části je bezplatné.   Odborný výcvik se koná v prodejnách a obchodech v blízkosti bydliště. Žáci dostávají každý měsíc  kapesné, jehož výše se odvíjí od množství vykonané produktivní práce.

 

Odborné kompetence absolventa

Absolvent je veden celou dobu studia  v  teoretickém a v praktickém vyučování, ale i     při dalších aktivitách  k tomu, aby:

 

 • rozlišoval vlastnosti základních druhů zboží
 • se orientoval v prodávaném sortimentu a značení zboží
 • poskytoval informace o zboží
 • dokázal používat odbornou terminologii
 • dokázal vyřídit reklamaci
 • ovládal základy aranžování, dokázal aranžovat zboží v prodejně i ve výloze
 • ovládal techniku prodeje v pultových prodejnách, samoobsluhách různých velikostí,       v provozech s volným výběrem zboží i dealerským způsobem

–    obsluhoval stroje a zařízení prodejny určené k značení, dělení, vážení, měření a   

      zkoušení zboží

 • uplatňoval požadavky na hygienu v prodejně
 • ovládal balení zboží včetně balení dárků, znal obalové materiály a balící techniky
 • uplatňoval při aranžování a dárkovém balení zásady estetiky
 • vystavoval zboží
 • ovládal komunikaci se zákazníky, obchodními partnery a spolupracovníky
 • zpracovával prodejní písemnou dokumentaci
 • prováděl fyzickou i účetní inventuru zboží a obalů a zároveň následnou inventarizaci
 • orientoval se v platných zákonech, předpisech a nařízeních týkajících se obchodní  problematiky

–    orientoval se ve vedení záznamové daňové povinnosti provozní jednotky

 

Další vzdělávací aktivity podporující záměr oboru

 

  –     kurz základů aranžování

 •  kurz složitějších technik dárkového balení
 •  kurz aranžování vánočních svícnů a adventních věnců
 •  kurz základů hygienického minima

 

Ukončení vzdělání, potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání je výuční list.

Partneři

ŠKODA AUTO Skiareál Bubákov Skiareál Špindlerův Mlýn TopKarMoto

Kontakt

Střední škola strojírenská a elektrotechnická
se sídlem v Nové Pace

Krkonošská 265, 543 11 Vrchlabí
Tel., fax 499 421 195
E-mail: sssenp@sssenp.cz